Algemene voorwaarden

 

Opdracht

Na akkoord op de offerte stuurt Tilly Fotografeert binnen 2 werkdagen de gemaakte afspraken, randvoorwaarden en planning met de opdrachtgever deze schriftelijk toe.

Draaiboek

Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de bruidsreportage leveren opdrachtgevers een definitief draaiboek aan met de locaties waar de bruidsreportage zal plaatsvinden. In dit draaiboek staan ook het telefoonnummer van de ceremoniemeester (indien van toepassing)

De trouwlocatie

De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vinden van een bij hun passende locatie om een fotoreportage te maken, waarbij Tilly Fotografeert adviseert een binnen- en een buitenlocatie vast te leggen. Uiteraard zal Tilly Fotografeert wel met voorstellen komen om op bepaalde plaatsen foto’s te maken.

Leveren product

Ongeveer 4-8 weken na de bruidsreportage ontvangen de opdrachtgevers een USB stick met de foto’s in een hoge resolutie; dit zijn overwegend foto’s in kleur. Maar ook een aantal in zwart-wit passend bij de reportage.

De foto’s worden geleverd in JPEG bestanden en mogen niet zonder toestemming van TillyFotografeert worden gewijzigd.

Publicatie op social media

De klant mag altijd foto’s gemaakt door Tilly Fotografeert publiceren op social media als Facebook, instragram ed. Hierbij moet de gebruiker  de fotocredits Tilly Fotografeert vermelden

Levering album

Opdrachtgevers mogen zelf een selectie uit de foto’s maken van de bruidsreportage die ze willen opnemen in een album.

Levertijd na definitieve versie (6 tot 12 weken)

 Albumkeuze

Mocht er na het invullen van de opdrachtbevestiging nog een (ander) album gekozen worden, dan is dit bedrag altijd meerprijs op het nog te betalen bedrag bij aflevering. Aangezien dan de

opdrachtbevestiging al is ingevuld wordt er aan het bedrag van aanbetaling niets meer veranderd.

Uitloop

Op de opdrachtbevestiging trouwreportage staat het gekozen pakket of  de tijdsduur (aanvangstijd en eindtijd) vermeld.  Extra uren worden verrekend a € 100,-/uur (incl. BTW)

Wederzijdse aansprakelijkheid

De klant kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan aan eigendommen van

Tilly Fotografeert. Tilly Fotografeert stelt zich nimmer aansprakelijk voor ontstane schade aan eigendommen van de klant. Uiteraard valt de fotoreportage met een eventueel album en het beeldmateriaal onder de verantwoordelijkheid van Tilly Fotografeert en verplicht Tilly Fotografeert zich tot het in onbeschadigde staat leveren van de opdracht na betaling.

 Aanbetaling/ bevestiging opdracht

Tilly Fotografeert vraagt van de klant een aanbetaling wat tevens geld als definitieve bevestiging van de opdracht:

X      € 350,- voor trouwreportage met album

Dit bedrag kunt u overmaken op NL17RABO 03160.37.583 tnv T.C. Hooikammer ovv aanbetaling bruidsreportage/album

Betalingsvoorwaarden

Bij het afleveren van het eindproduct ontvangt u de factuur. Deze betaalt u binnen 14 dagen.

Annuleren van de opdracht

De klant kan de opdracht annuleren tot maximaal één maand voor de datum van opdracht en de geldende overeenkomst ontbinden, alleen heeft de klant dan nimmer recht op terugbetaling van de aanbetaling. Alle rechten vervallen na het annuleren van een opdracht. Tilly Fotografeert verplicht zich na tekenen tot het uitvoeren van de opdracht. Indien het door omstandigheden onmogelijk is de opdracht uit te voeren, zal Tilly Fotografeert zorgen voor een vervangende fotograaf.

Rechten van foto’s

Tilly Fotografeert behoudt te allen tijde de rechten op de foto’s en mag deze gebruiken voor haar portfolio op haar website en op verschillende social media kanalen.

Promotie

Tilly Fotografeert is vrij om alle van haar handgekomen producten te gebruiken voor promotie van eigen activiteiten op internet, social media, beurzen en

in persoon.

Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering

schriftelijk aan Tilly Fotografeert te worden meegedeeld. Bij gegronde klachten heeft Tilly Fotografeert het recht om binnen redelijke termijn voor een oplossing te zorgen.

Ondertekening

Door ondertekening van een opdrachtbevestiging van Tilly Fotografeert geeft u aan bekend te zijn met en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden zoals hierboven omschreven. Bij elke opdrachtbevestiging verstrekt Tilly Fotografeert een exemplaar aan opdrachtgevers.

De ondertekening gaat van kracht wanneer de factuur voor aanbetaling is voldaan. De getekende opdrachtbevestiging trouwreportage door beide partijen is bindend. Mochten de opdrachtgevers na het tekenen van de opdrachtbevestiging nog verdere wensen hebben, dan worden deze afzonderlijk op papier gezet, samen met de meerprijs en door beide partijen ondertekend.