Privacy

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Tilly Fotografeert te vallen. Dit geldt ook voor de gegevens verstrekt via Tilly Fotografeert.nl die eigendom is van Tilly Fotografeert.

De privacy van persoonsgegevens nemen wij (Tilly Fotografeert.nl ) zeer serieus. Je gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Tilly Fotografeert. Tilly Fotografeert gebruikt je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten en/of om je te informeren over andere producten en diensten van Tilly Fotografeert- als je dat op prijs stelt.

Beveiliging van gegevens
Tilly Fotografeert maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van cookies
Tilly Fotografeert maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om je de toegang tot de site voor je gemakkelijker te maken. Tilly Fotografeert kan informatie over het gebruik van haar  websites verzamelen en analyseren zoals het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Tilly Fotografeert verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van zijn sites

Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website op je harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

Links naar websites
Op de sites van Tilly Fotografeert staan hyperlinks naar andere websites. Wij gaan hier zeer zorgvuldig mee om. Maar Tilly Fotografeert neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het privacy beleid van de websites waar naar verwezen wordt. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Wijzigingen
Tilly Fotografeert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Stopzetten verwerking persoonsgegevens
Indien wij persoonsgegevens verwerken om jou te interesseren voor onze producten en diensten, kunt je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Jouw verzoek en verzet kun je mailen naar: info@tillyfotografeert.nl of per brief sturen naar Tilly Fotografeert, Groningerweg 94b, 9766 TR Eelderwolde.